De prijzen op onze webshop zijn de effectieve prijzen.

Daar Equinection geniet van de vrijstellingsregeling van belasting, worden er op onze producten geen BTW gerekend.